@INPROCEEDINGS { zadora2010glassPolish,
author = {Grzegorz Zadora and Daniel Ramos},
booktitle = {Proceedings of VIII Polish Conference on Analytical Chemistry (ISBN 978-83-925269-7-1).},
month = {July},
pages = {201},
title = {Zastosowanie empirycznej entropii krzyaowej do oceny modeli ilorazu wiarygodnoaci (An application of empirical cross entropy approach for evaluation of likelihood ratio models)},
year = {2010},
}