@INBOOK { zadora10bookPolish,
author = {Grzegorz Zadora and Tereza Neocleous and Daniel Ramos},
booktitle = {Chemometria w nauce i praktyce, Instytut Ekspertyz Sadowych},
chapter = {19},
editor = {D. Zuba and A. Parczewski},
publisher = {Instytut Ekspertyz Sądowych},
title = {Model ilorazu wiarygodności służący do analizy danych fizykochemicznych w przypadku występowania brakujących danych},
year = {2009},
}